Algemene besluitenlijst 2013 - 2014

1. Clubs spreken gezamenlijk af om strenger op te treden tegen incidenten.

2. Het FairPlay orgaan neemt kritiek op arbitrage in principe niet in behandeling, behalve wanneer er meerdere meldingen over dezelfde club/ arbiter worden gemaakt.

3. 1x per 6 weken zal er vanuit de Federatie een signaal komen, waarin clubs worden opgeroepen de spandoeken te gebruiken.

4. In 2 jaar tijd zal er getracht worden om alle verenigingen een FairPlay welkomstbord te schenken.

5. Indien er een maand na een melding nog geen terugkoppeling is geweest, dan treedt de FairPlay Commissie op.

6. De Nijmeegse voetbalfederatie is een samenwerking aangegaan met N.E.C. Doelbewust. Zijn leveren een bijdrage aan projecten t.a.v. FairPlay.

7. Incidenten worden t.a.t. gemeld. Op die manier zijn we in staat om een gedegen jaarrapportage te schrijven.