Regio Maas en Waal

Voetbal is plezier voor iedereen die er bij betrokken is.
Helaas leven we in een maatschappij van toenemende verruwing. Het afnemende besef van normen en waarden manifesteert zich ook op en rond de voetbalvelden.

Maas en Waal gaven het goede voorbeeld
In 2002 hebben voetbalverenigingen in Maas & Waal daarom de eerste versie van het sportiviteitsconvenant opgesteld. Dat convenant is integraal overgenomen door de Arnhemse Voetbalfederatie. Later is daar "Kantelen" voor in de plaats gekomen (kijk voor meer informatie op 
Arnhem). Wethouder sport Paul Depla van Nijmegen maakte ook gebruik gemaakt van de eerste versie van het sportiviteitsconvenant in zijn opzet van de BV Voetbal Nijmegen.

Nieuw convenant
Het Overleg Orgaan van de Maas en Waalse Voetbalverenigingen (OOMW) heeft in april 2008 het sportiviteitsconvenant vernieuwd. Dit is ondertekend door de huidige leden van het OOMW; de voetbalverenigingen van de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas & Waal en Wijchen.
Voorzitters van 24 voetbalverenigingen hebben het convenant ondertekend. Het sportiviteitsconvenant is erop gericht om alles in het werk te stellen om respectvol en sportief gedrag te bevorderen, en alle gedragingen die niet op het rond het voetbalveld thuishoren, te voorkomen en zonodig te bestrijden.

Online onsportief gedrag melden
Via het registratieformulier op deze pagina kunt u onsportief gedrag melden. Uw melding komt rechtstreeks terecht bij de contactpersoon van de betreffende vereniging.