Regio Arnhem

De Arnhemse Voetbal Federatie (AVF) behartigt de belangen van de 14 Arnhemse voetbalverenigingen die zijn aangesloten bij de K.N.V.B. In ieder sportpark is bij binnenkomst een affiche duidelijk zichtbaar met een aantal tips hoe men zich dient te gedragen op het sportpark thuis en bij een ander.

Melden van onsportief gedrag
Bij de secretaris van de vereniging kunt u melding doen van zaken die ongewenst zijn. U kunt alles melden, behalve zaken die door de KNVB tuchtzaken worden behandeld(zoals gele en rode kaarten).

Wat kan ik melden?
U kunt bijvoorbeeld melden dat u onprettig bejegend werd, slecht ontvangen werd, dat u getuige was van ouders die ruzie met elkaar hadden of dat trainers/begeleiders hun spelers fout aanmoedigden.

Online melden van onsportief gedrag
U kunt uw klacht online melden via het meldingsformulier op deze pagina. De meldingen gaan rechtstreeks naar de betreffende verenigingen zullen zonodig worden beoordeeld door de commissie Kantelen.
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u altijd navraag doen bij het bestuur van uw vereniging.

Laten we het sportief houden. Draag ook uw steentje bij!

Donwload het rapport "Kantelen"